Giới thiệu

Hiện nay, có rất nhiều phương tiện truyền thông khác nhau, chủ yếu nhất là phát thanh, truyền hình, báo chí và Internet. Song trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay thì truyền thông đóng vai trò không hề nhỏ trong cuộc sống cũng như đối với sự tồn tại của một doanh nghiệp.

Dự án đã thực hiện